about-us

   


การเข้าครัวจะช่วยสร้างสมดุลย์ในการพัฒนาของสมองทั้งสองซีกของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านความคิดสร้างสรรค์ นอกจากจะสอนให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์แล้ว หลักสูตรของเรายังให้ความสำคัญกับเรื่องของโภชนาการ (Diet & Nutrition) อีกด้วย คุณรู้หรือไม่ว่าในการเข้าครัวทุกครั้งนั้นเด็กๆได้ความรู้ติดตัวกลับบ้านมากมาย?
When cooking with children, an array of subjects can be involved. Some things that can be learned from cooking include reading, history, shapes, colors, science, nature, vocabulary, art, health and nutrition.Cooking can also inspire the imagination and kindle creativity.
 
   
 

ในขณะทำครัว เด็กๆจะได้ฝึกทักษะของการบวกลบเลขในระหว่างขบวนการการชั่งส่วนผสม แถมยังได้รู้จักเศษส่วนพื้นฐานไปในตัวระหว่างการฝึกใช้ถ้วยตวง และที่สำคัญคือการบริหารเวลา
Mathematics and Cognitive development.
For all ages, cooking is one of the best ways to learn math and pre-math skills. For preschoolers, cooking encourages number recognition, counting cupfuls, and basic numerical concepts like “more,” “all,” and “half.” Older kids get practice reading fractions and doing addition.
Cooking teaches kids everything from fractions (is a 1/2 cup bigger than a 1/4 cup?) to temperatures (what makes frying temperature hotter than baking?) to geometry ( how wide is a 13 x 9” pan?).
Following a recipe means learning how to measure accurately, and it illustrates fractions in a practical way. Need to double your famous chocolate chip cookie recipe? That’s going to require multiplication or addition. 
 


  
 

ห้องครัวนั้นเปรียบได้เสมือนกับห้อง lab สำหรับนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆทีเดียวเนื่องจากเป็นสถานที่ที่เด็กๆจะได้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการเฝ้าดูผลของการทดลองและการลงมือปฏิบัติ
ในขณะประกอบอาหารนั้น เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเขาเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำละลายของเกลือในน้ำ สีที่เปลี่ยนไปของเนื้อที่สุกแล้ว แป้งขนมปังที่ฟูขึ้นมาจากจารเจริญเติบโตของยีสท์ หรือว่าการเปลี่ยนสภาพจากเหลวๆเป็นก้อนๆของแป้งเค้กที่ผ่านความร้อนนั่นเอง ถือเป็นการฝึกเรื่องความคิดเชิง'เหตุ'และ'ผล'ของเด็กๆได้ดีทีเดียว
See chemistry in action.
If your child is struggling to come up with a science fair project, look no further than your own kitchen. What happens when we apply heat to proteins? What causes the color and texture to change? And what happens when you mix oil and vinegar? Cooking gives kids a chance to marvel at chemistry in the real world. 
   
 

การทำอาหารทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวิชาชีวะหลายๆอย่าง อาธิเช่นเวลาประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าเนื้อส่วนนั้นๆมาจากตรงไหนของสัตว์ เป็นต้น

การปลูกฝังและสอนลูกให้รู้จักเลือกกินตั้งแต่เล็กจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ เขาในยามที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ วิธีการกินที่ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพย่อมเริ่มจากการเข้าใจและรู้จักกับอาหารที่กินเข้าไปเสียก่อน
ในคราสเด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงหลักโภชนาการเบื้องต้นเช่น 'Food Pyramid' และรู้จักที่มาของสารอาหารหลัก(Macronutrients):Fat, Protein, Carbohydrate และธาตุอาหารจุลภาค(Micronutrient)ต่างๆรวมถึงคุณประโยชน์และแหล่งที่มา หากวันไหนมีผักอะไรอยู่ในส่วนผสม ผักชนิดนั้นๆจะถูกนำมายกเป็นตัวอย่าง เช่นว่า "Vitamin A และ Vitamin C ช่วยบำรุงผิวพรรณ กินแล้วผิวเนียน สวย ไม่เป็นสิว หากินได้จากมะเขือเทศที่เรากำลังล้างและหั่นอยู่นี่เอง"
และที่สำคัญเมื่อได้ทำอาหารเองแล้วนั้น เด็กๆจะเห็นคุณค่าของอาหารที่กินและไม่มีนิสัยกินทิ้งกินขว้าง
Knowing what to eat is as important as knowing how to make it.
Another huge reason why nutrition is so important for children is because they simply don’t know enough on their own to naturally choose to eat well. Unfortunately, the foods and snacks that taste the best are usually the worst for our bodies, and a child left to their on whim will almost always choose junk food over fruits and vegetables. Provide them with the right nutrition now and they will learn at an early age what’s necessary for good health. This will also help to set them up for a life of proper eating and nutrition, almost certainly helping them to live longer. Countless studies show that what someone learns as a child is then perpetuated throughout their life. Teach them healthy eating habits now and you’ll perpetuate a healthy lifestyle for them and put them on autopilot on their way to lasting wellness.
 
 

เมนูที่ทำในแต่ละหัวข้อมีที่มาจากประเทศไหนและมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ตัวอย่างเช่น เมนู'Cottage pie หรือ Sheperd pie' ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของประเทศอังกฤษ ทำมาจากเนื้อบดและมันฝรั่ง ถืิอกำเนิดขึ้นในปีค.ศ.1791 เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงที่มันฝรั่งเพิ่งถูกนำเข้ามาในอังกฤษจากอเมริกาเพื่อทำการเพราะปลูกฉะนั้นจึงหาได้ง่ายและไม่แพง สาเหตุที่ถูกเรียกว่า“Cottage Pie” นั้นเป็นเพราะชนชั้นที่จะทำสิ่งนี้กินส่วนใหญ่จะเป็นคนจนในบทซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านแบบกระท่อม(cottage) ต่อมาในปีค.ศ.1877 คำว่า “Sheperd pie” เริ่มถูกนำมาใช้สลับกับ “Cottage Pie” เพราะที่อังกฤษนั้นมีแกะเยอะมาก และบ่อยครั้งที่พายนี้นั้นถูกทำด้วยเนื้อแกะนั่นเอง

Cooking teaches kids about different cultures.
It is far more interesting to teach kids about the origin of Cottage Pie by making one together than by giving them a history lesson. Kids learn by experience. Cooking touches all of their senses, enabling them to remember what they've learned in a way unlike any other.


.
 
   
 

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ bilingual เด็กๆจะได้เรียนศัพย์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำอาหารในแต่ละวัน และทุกครั้งจะมีการให้เด็กๆจดสูตร คำศัพย์ประจำวัน และเกร็ดความรู้เป็นภาษาอังกฤษและใส่สมุดบันทึกของตัวเองเพื่อเป็นการฝึกคัดลายมือ และเป็นการฝีกทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษ(spelling)
English Vocabulary skills.
When children cook, they are exposed to an entirely new set of words. Using words like preheat, teaspoon, defrost, brown, drain, and grate expand a child’s mind. Also, we read to learn, and cooking is one of the best ways to show kids that reading offers tangible results. 
   
 Motor Skill 
 

ในการทำครัวนั้นเด็กจะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก(Fine Motor Skills) เป็นการฝึกบังคับมือซึ่งได้จากการหั่น ปั้น ขยำ หรือหยิบเป็นต้น
สาระความรู้ทั้งหมดข้างต้นจะเป็นการเรียนรู้ผ่านคาบวิชาการทำครัวผ่านบรรยากาศในชั้นเรียนที่สนุกสนาน ความรู้สึกผ่อนคลายรื่นรมย์นั้นเองคือสิ่งทำให้เด็กๆจดจำความรู้เหล่านี้กลับบ้านไปพร้อมกับความทรงจำดีๆที่ได้รับ
จากสถิติแล้ว คนเราโดยเฉพาะเด็กๆจะสามารถจดจำในสิ่งที่รับในบรรยากาศที่ผ่อนคลายได้ดีกว่าในบรรยากาศที่ตรึงเครียดเร่งเร้า
Fine and gross motor skills.
Cooking involves all sorts of new types of movements that allow preschoolers to experiment with manipulating their muscles and practising their fine and gross motor skills. Actions involve sprinkling, mixing, measuring, whisking, pouring, holding spoons, cutting, shredding, rolling, dipping and more.

 

 
 Self Esteem 
 

การที่เด็กๆได้มีผลงานกลับบ้าน ได้ถ่ายรูปผลงานลง social network ทำให้เค้าได้รู้สึกดีและภาคภูมิใจในตัวเอง ที่สำคัญเป็นผลงานที่สามารถเอาไปฝากคนนู้นคนนี้หรือแจกจ่ายได้อีกด้วย

Cooking builds self esteem.
When kids can say, "I made it myself." They feel a sense of accomplishment. When people like what they cooked, they feel a sense of pride and achievement.


   
   
  Google+